GERT JOCHEMS
p h o t o g r a p h y

 

 

RUS (2001-2005)

  A
  B

 

TEXT (NL)
Bernard Dewulf, voor RUS
Richard Kapuscinski, citaten gebruikt voor RUS

 

enkele passende citaten  uit  
LAPIDARIUM- Observaties van een wereldreiziger,        
(van  KAPUSCINSKI, gebruikt voor RUS)

-)         Er zijn twee Russische werkelijkheden : de mythische, filosofische, geestelijke, de hogere, en tegelijkertijd woekert daarnaast de werkelijkheid van de lompheid, de slechtheid en het vuil.  En daartussen- waar is het raakvlak ?  Waar zijn de verbindingen, schakels, bruggen ? Maar alleen die twee werkelijkheden samen vormen Rusland, dat één en ondeelbaar is.

 -)        De reporters van beeld en geluid veranderen onze manier om naar de wereld te kijken, om erover te vertellen.  Cameralieden, geluidstechnici zoeken niet de de historische of politieke betekenis van de gebeurtenis, maar het schouwspel, het hoorspel, het theater.  Onder hun invloed wordt history steeds vaker vervangen door story, voor hen is niet zozeer de zin van de gebeurtenis belangrijk als wel haar dramaturgie. 

-)         Alsof een arm land een slechtere versie van een rijk land is.  Terwijl een rijk en een arm land twee verschillende werelden zijn die elk iets heel anders nastreven.  Het doel van een rijk land is de verhoging van het inkomen, de rijkdom, de levensstandaard, dat van een arm land daarentegen het bereiken van een evenwicht op het niveau van de armoede.  In beide landen heerst het principe van de aanpassing: in het rijke aan de constante verbetering, in het arme aan het overleven, zonder uitzicht op verbetering.

-)         De houding tegenover de armen is tegenwoordig overal afwijzend, negatief.  In een wereld waar de race , de strijd, concurrentie heerst is de arme iemand die verslagen is, geveld, afgevallen. De ene arme beziet de andere arme trouwens met verachting.  Hij herkent in hem immers zijn eigen karikatuur, zijn eigen – slechtere – uitgave, zijn eigen fiasco.

-)         De mensen van het Noorden leven op als ze de zon zien, ze komen in beweging, raken opgewonden, gaan naar buiten, in de openlucht, ze proberen ‘in de schoot van de natuur’ te zijn.  De schoot van de natuur moet voor hen zonbeschenen zijn, warmte uitstralen, flikkeren als goud, alles verhelderen, licht verspreiden.

-)         Jaren van reizen naar de wereld van andere culturen.  Wat kunnen we daarvan leren ?  Wat is het nuttigste daarvan, het positiefste, meest menselijke ?  De welwillendheid.

   


Ann De Meester voor DE MORGEN / ZENO, 20 feb 2002
Inge Henneman voor FOTOMUSEUM MAGAZINE, okt 2004